Sokolská únia Slovenska

XVI Všesokolský slet v Prahe

SPOLU spoločná česko-slovenská skladba pre ženy a mužov

Autorky: Emília Fialová, Darina Kučerová, Jitka Hejtmánková (SúS), Jana Kosařová, Zdena Šafářová (ČOS)

Hudba: Jaromír Vejvoda, Karel Černoch, No Name a Chinaski, skupina Elán

Vedúca skladby: Anna Jurčíčková,

Metodik: Lída Ryšavá

Ideovým námetom skladby je sté výročie vzniku Prvej československej republiky. Spájania a rozchody, to sú dve strany jednej mince, sú to situácie bežné v súkromí ale aj v spoločenskej sfére. Národy sa rozchádzajú z rôznych dôvodov: v sporoch o územie, o politické aj ekonomické postoje často tak, že sú z toho vojny, puče a tečie krv. Našim dvom národom sa to doteraz vždy podarilo tak, že:dodnes. sa diví celý svet, jak se dá rozejít bez krve, naposled a poprvé!

Toto je ústrednou myšlienkou, ktorú sa autorky snažia vyjadriť pomocou pohybovej a priestorovej choreografie, s výdatnou podporou emotívneho hudobného sprievodu.

Na ploche štadióna v Edene ju bude interpretovať 864 cvičencov: 240 cvičeniek SúS, 480 žien a 144 mužov z ČOS.

V prvej časti cvičenky dotancujú na plochu na polku Jaromíra Vejvody Škoda lásky. V tomto rytme budú vytvárať brány, kruhy a ďalšie útvary za spevu Karla Gotta a Marcely Holanovej.

V druhej časti, využijú pri spoločnom cvičení ženy aj muži prvky dynamického cvičenia aerobiku na hudbu skladby Karla Černocha Zrcadlo.

Netradične pojatá tretia časť skladby pôsobí pohybovo i hudobne veľmi lyricky na pieseň „Na, na, ná” (No name a Chinaski). Cvičné úbory sa v tretej časti u žien oživia „rukávcami” v troch národných farbách.

Vyvrcholením skladby bude spoločne vytvorený obrazec v národných farbách. .

Cvičenci odchádzajú z plochy na melódiu skupiny Elán „Si kočka”

POPIS skladby

Rozhovor s autorkami skladby

1. Všesokolský zlet 2017 v Gajaroch

Skladba SPOLU mala premiéru na 1. všesokolskom zlete 2017 v Gajaroch. 240 cvičeniek Sokolskej únie Slovenska vystúpilo na záver tohoto podujatia. Skladba mala u divákov veľký úspech a jej kvalitu vyzdvihla aj náčelníčka Svetového zväzu sokola pani Hana Moučková v príhovore. Výborné predvedenie skladby strhlo aj ďalšie cvičenky Českej obce sokolskej ktoré sa dodatočne prihlásili na jej nácvik.

Vystúpenie Košuty máj 2018