Sokolská únia Slovenska

Sokolský festival pódiových vystúpení

Záver cvičebnej sezóny Považskej sokolskej župy M.R. Štefánika patrí Sokolskému festivalu pódiových vystúpení. Nebolo tomu inak ani tento rok. 11.11.2023 sme sa všetci spolu stretli na tomto festivale.

Poslaním festivalu je stretnutie všetkých jednôt spadajúcich pod Považskú sokolskú župu a predvedenie ich celoročnej činnosti. V tomto roku sa festivalu zúčastnili zástupcovia Jednoty Sokol Trenčín, Sokolu Pobedim, TJ Sokol Trenčianske Stankovce a TJ Sokol Brezová p.Br.. V sokolovni Jednoty Sokol Trenčín bolo živo už od rána. Trenčanky pripravovali telocvičňu a zázemie. Každej zo zúčastnených jednôt bol poskytnutý priestor na zázemie a v malej telocvični bol pripravený priestor na posedenie a občerstvenie.

Celá akcia sa začala nástupom za zvukov sokolského pochodu a hlásením náčelníčky ses. Aleny Suchomelovej. Starostka ses. Daniela Valentová sa následne pozdravila so všetkými prítomnými účastníkmi a otvorila festival. Poďakovaním a ďakovným listom odmenila všetky zúčastnené jednoty za ich pomoc a spoluprácu pri organizácii tohto festivalu.

Potom už nasledoval samotný program. Ako prvé sa predstavili detičky z Jednoty Sokol Trenčín pod vedením ses. Jelky Sovovej. Detičky sa predviedli pekným vystúpením na hudbu Mira Jaroša. Za svoju odvahu a snahu boli odmenené lampiónom , sladkou dobrotou a malým spomienkovým predmetom. Ženy z TJ Sokol Brezová p.Br. nám ukázali časť zo svojej aerobikovej prípravy. Skladbu cvičiteľky ses. Lenky Palanskej na hudbu skupiny Abba – Mamma mia cvičilo 9 žien a 1 muž. Ďalším bodom programu bolo vystúpenie cvičeniek Jednoty Sokol Trenčín – cvičenie s overbalmi pod vedením cvičiteľky ses. Bianky Broskovej. Oddiel všetstrannosti žien z TJ Sokol Brezová p.Br. sa pod vedením cvičiteľky ses. Oľgy Horvátovej predviedol skladbou – Rock and roll troch generácií. Nasledovalo prekvapenie Sokola Pobedim. Bol to prierez cvičeniami od roku 2010 a všetkým nám hlavou prúdili spomienky na všetky cvičenia. A veru ich bolo veľa – Trenčín, Praha, Manheim, Helsinky, Riccione, Dornbirn, Amsterdam a mnohé iné. Bola to záplava emócií spojená so spomienkami Vladky Žitňanskej, ale aj nás všetkých. Ženy z Jednoty Sokol Trenčín predviedli skladbu, ktorou sa predstavili na Golden Age 2022 na Madeire. Cvičiteľkami tejto skladby sú ses. Alena Suchomelová a ses. Miroslava Rybáriková. Záverečné číslo programu bolo v réžii ses. Daniely Valentovej a ses. Aleny Suchomelovej. Pripravili si pre všetkých prekvapenie v podobe lektora „Line dance“ a umeleckého vedúceho tanečnej skupiny Maryland – Ivana Sivčáka. Ten nás naučil čo-to z „line dance“ a my sme sa úžasne zabavili. Nikto z nás takéto prekvapenie nečakal.

Následne starostka Považskej sokolskej župy M.R. Štefánika ses. Daniela Valentová ukončila športovo-cvičebnú časť festivalu a pozvala všetkých na malé posedenie a občerstvenie. Tu sme mali voľný priestor na debaty o vystúpeniach, ale aj o našej budúcoročnej účasti na XVII. Všesokolskom zlete v Prahe, na ktorý sa už všetci pripravujeme a tešíme. 

Celý tento festival bol realizovaný s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, za čo im patrí veľká vďaka. 

 

Adriana Šarudiová