Sokolská únia Slovenska

Sokolská únia Slovenska, členské poplatky

 

1. Stanovenie členského poplatku 1,- € ročne, za každého člena, pričom príjem z členského je príjmom TJ Sokol (organizačnej jednotky), ktorá určené členské poplatky od členov vybrala. Účinnosť od 01.01.2012

 

2. Stanovenie o

Organizačného poplatku vo výške 10,- € ročne za každú základnú organizačnú jednotku, teda TJ Sokol, splatného v prospech účtu Sokolskej únie Slovenska otvoreného v ČSOB, a.s. Bratislava najneskôr do 30.06. bežného roku a u novoprijatých TJ Sokol do konca štvrťroku v ktorom bola TJ sokol zaradená do organizácie občianskeho združenia Sokolská únia Slovenska.

 

3. Organizačné poplatky sa platia v prospech účtu Sokolskej únie Slovenska číslo: 4015703866/7500.

 

4. Členské poplatky sa platia v prospech jednotlivých TJ SOKOL.

 

Členský preukaz:

 

 

preukaz_ppreukaz_z

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.