Sokolská únia Slovenska

Sokolská únia Slovenska,

Orgány Sokolskej únie Slovenska sú :

 • Zjazd Sokolskej únie Slovenska
 • Ústredie
 • Rada
 • Predsedníctvo
 • Dozorno-kontrolná komisia

Organizačné jednotky Sokolskej únie Slovenska sú :

 • Sokolské župy
 • Telocvičné jednoty SOKOL

Sokolská únia Slovenska na regionálnej úrovni zabezpečujú činnosť sokolské župy a telocvičné jednoty v nich združené

 • Bratislavská sokolská župa T.G. Masaryka
  (oblasť západného Slovenska)
 •  Považská sokolská župa M.R. Štefánika
  (oblast severného Slovenska)
 •  Pohronská sokolská župa V. Paulíniho
  (oblasť južného Slovenska)

 

Zjazd Sokolskej únie Slovenska dňa 21.10.2023 v Skalici zvolil na štvorročné funkčné obdobie nasledovné

Predsedníctvo Sokolskej únie Slovenska:

 • Starostka: ses. Doc. Katarína Trokanová
 • 1.Miestostarostka: ses. Mgr. Daniela Valentová
 • Miestostarosta pre športovú a telocvičnú činnosť: br. Róbert Németh
 • Miestostarosta pre ekonomiku: ses. Zuzana Poláková 

Dozorno kontrolná komisia Sokolskej únie Slovenska:

 • Predsedkyňa: Ses. Oľga Samáková
 • Členka: ses. Oľga Horvátová
 • Členka: ses. Elena Veronáčová

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.