Sokolská únia Slovenska

Sokolská únia Slovenska

Sokolská 1, 81104 Bratislava

IČO: 42257166

DIČ:2023379435

č.ú. 4015703866/7500

Telefon:      00421 2 52 496 984

Fax:            00421 2 52 496 984

Email: ustredie@sokolskaunia.sk

 

Dozornokontrolná komisia Sokolská únia Slovenska

kontrola@sokolskaunia.sk

 

Môžete nás kontaktovať priamo:

[contact_form]