Sokolská únia Slovenska

Považská sokolská župa M.R.Štefánika

Jednota SOKOL Trenčín              

v spolupráci s Telocvičnou jednotou SOKOL UHERSKÝ BROD

a s podporou Mesta Trenčín

srdečne pozývajú na

7. STRETNUTIE SOKOLOV

MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEDZIA

 

V SOBOTU  20. septembra 2014

 

VEĽKÁ   JAVORINA

 

Pozvaní sú všetci Sokoli a tiež priatelia Sokolov.

Program    ●  11,00 hod. stretnutie pri pamätníku česko-slovenskej vzájomnosti,  privítanie, pozdravy, príhovory

žiadame účastníkov slávnostného stretnutia o dochvíľnosť

●   pokračovanie v Holubyho chate, zhodnotenie vzájomnej cezhraničnej česko-slovenskej spolupráce, spoločné posedenie a zábava pri hudbe z Trenčianskych Stankoviec, občerstvenie z ponuky bufetu a z vlastných zdrojov.

 

Príchod na Veľkú Javorinu

–           individuálna turistika po značených turistických trasách,

–           individuálne autom po asfaltovej ceste na parkovisko pod Holubyho chatou,

–           odchod autobusu 7,30 h od Sokolovne Trenčín, Mládežnícka č.2,

cez Trenčianske Stankovce do obce Bzince p.,Javorinou, odtiaľ vychádzková turistika z osady Cetuna alebo pokračovať autobusom pod Holubyho chatu.

 

Do spoločného autobusu možnosť pristupovania na trase: Trenčín – Tr.Stankovce – Chocholná – N. Mesto n.V. , prípadne podľa dohody. Platba za dopravu 4,- € /osobu pri nástupe do autobusu.

 

Informácie      ses. Samáková – 0910 904 044, email sokol.tn@zoznam.sk

ses. Držková – 0905 530 610, email sokoltrencin@gmail.com

 

Záväzné prihlášky na autobus oznámte  do  15.9.2014

 

PODUJATIE PODPORILO MESTO TRENČÍN

 

Sokolská hymna