Sokolská únia Slovenska

Župy

Orgány Sokolskej únie Slovenska sú :

 • Zjazd Sokolskej únie Slovenska
 • Ústredie
 • Rada
 • Predsedníctvo
 • Dozorno-kontrolná komisia

Organizačné jednotky Sokolskej únie Slovenska sú :

 • Sokolské župy
 • Telocvičné jednoty SOKOL

Sokolská únia Slovenska na regionálnej úrovni zabezpečujú činnost sokolské župy a telocvičné jednoty v nich združené

 •  Bratislavská sokolská župa T.G. Masaryka
  (oblasť západného Slovenska)
 • Považská sokolská župa M.R. Štafánika
  (oblast severného Slovenska)
 • Pohronská sokolská župa V. Paulíniho
  (oblasť južného Slovenska)